Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Profile
Basic info
Short bio
dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek - specjalista zdrowia publicznego,
psycholog. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Aktywny zawodowo nauczyciel, badacz, trener i terapeuta. Pasjonuje się
tematyką psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, zaburzeń odżywiania oraz zagadnieniami z zakresu psychotraumatologii stresu i środowiskowych uwarunkowań kryzysu psychicznego w różnych grupach.
Jego temat specjalny w czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF=4.232)
dotyczy uwarunkowań zaburzeń psychicznych związanych ze stresem i traumą doświadczoną w wyniku pandemii COVID-19.
Mateusz Grajek
@mgrajek
Member since 2023-04-24 09:44:47