Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 29 August, 2023
Coopernicus
BAYHOST – Stypendia na naukę w Niemczech

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia (a w przypadku doktorantów – 35 r. ż.).

Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych. Roczne stypendium wynosi 11 208 euro (miesięcznie 934 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1094 euro miesięcznie, co stanowi 13 128 euro rocznie.

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Niemcy
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship