Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 August, 2023
BAYHOST – Stypendia na naukę w Niemczech

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia (a w przypadku doktorantów – 35 r. ż.).

Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych. Roczne stypendium wynosi 11 208 euro (miesięcznie 934 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1094 euro miesięcznie, co stanowi 13 128 euro rocznie.

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie

Position Type
Mid, Junior
Languages
German - Deutsch
Contract type
Full-time
Location
Bawaria, Niemcy
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship