We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 14 August, 2023
66 days to finish
BAYHOST – Stypendia na naukę w Niemczech

Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia (a w przypadku doktorantów – 35 r. ż.).

Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych. Roczne stypendium wynosi 11 208 euro (miesięcznie 934 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1094 euro miesięcznie, co stanowi 13 128 euro rocznie.

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie

Position Type
Mid, Junior
Languages
German - Deutsch
Contract type
Full-time
Location
Bawaria, Niemcy
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship