We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 07 September, 2022
Our Future Foundation
3-5 tysięcy PLN + success fee
Business Manager
O pracodawcy

Celem Our Future Foundation jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery.

Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się do poszerzenia horyzontów i sukcesu swoich wychowanków. Długoterminowym celem Fundacji jest stworzenie trwałego mechanizmu przyciągania talentów ze światowym wykształceniem i doświadczeniem z powrotem do kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom. Przy współpracy z Partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. W najbliższej przyszłości Fundacja stanie się hubem integrującym społeczność najzdolniejszych Polaków rozsianych po całym świecie z możliwościami rozwoju w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest zbudowanie technologicznego narzędzia, które zautomatyzuje proces przepływu talentów z zachodu do kraju.

Opis pozycji

Pozycja business development managera dotyczy wsparcia rozwoju budowy platformy łączącej polską diasporę akademicką z polską nauką i gospodarką. Celem projektu jest stworzenie przystępnej przestrzeni do zaprezentowania polskim odbiorcom (przedsiębiorstwom, instytucjom badawczym oraz przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej) już istniejących badań, np. artykułów opublikowanych w zagranicznych pismach naukowych. Docelowo platforma ma się stać atrakcyjnym “oknem do Polski” dla naukowców polskiego pochodzenia rozsianych po świecie tzn. stać się punktem zaczepienia do nawiązywania współpracy lub podejmowania pracy na rzecz polskich podmiotów.

Sukces projektu wymaga podjęcia szeregu działań w zakresie międzynarodowej współpracy z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Naszym celem jest dotarcie do polskich naukowców pracujących w czołowych instytucjach świata. Jednocześnie, planujemy dotrzeć do dodatkowych sponsorów i patronów, którzy umożliwią zmaksymalizowanie potencjału przedsięwzięcia. Dlatego też zawrzemy kontrakt z ekspertami do spraw business development, którzy ułatwią nam dotarcie do odpowiednich instytucji, zarówno prywatnych i publicznych, oraz zapewnią ekspertyzę biznesową i menadżerską w dziedzinie rozwijania projektu.

Zakres obowiązków:

 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów dla Fundacji w bezpośredniej współpracy z Zarządem.
 • Tworzenie i przygotowywanie nowych ofert sponsoringowych.
 • Reprezentowanie Fundacji podczas spotkań z potencjalnymi partnerami.
 • Przygotowywanie, prowadzenie oraz raportowanie umów sponsoringowych.
 • Utrzymywanie kontaktu oraz relacji z obecnymi partnerami Fundacji.
 • Proaktywne wsparcie dla przełożonego w bieżącej współpracy z klientami.
 • Uczestniczenie w procesie planowania strategii pozyskiwania partnerów.
Nasze wymagania

Podstawowe:

 • 1 rok doświadczenia w sprzedaży/prowadzeniu biznesu
 • Całkowita samoorganizacja i autodyscyplina w realizacji zadań.
 • Wysoka dyspozycyjność i elastyczność w godzinach pracy (współpraca z osobami ze wszystkich stref czasowych).
 • Zaawansowana umiejętność używania Pakietu Office (szczególnie PowerPoint) oraz programu
 • Inicjatywa i kreatywność – w naszej działalności nie ma przetartych szlaków i często trzeba tworzyć własne.
 • Język angielski na poziomie zaawansowanym.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w sektorach: mediów, komunikacji i PR, pozarządowym lub innych powiązanych.
 • Mile widziane prawo jazdy oraz samochód.

Oferujemy:

 • Dołączenie do społeczności Fundacji tj. absolwentów i studentów najlepszych uniwersytetów świata.
 • Możliwość bezpośredniego networkingu z kluczowymi decydentami w Polsce i Europie.
 • Pracę z poczuciem misji, mającą bezpośrednie przełożenie na przyszłość młodego pokolenia.
 • Elastyczne godziny i miejsce pracy.
 • Możliwość współpracy z szerokim gronem partnerów, w tym najlepszymi ekspertami i instytucjami z sektora biznesowego i przedstawicielami administracji rządowej w Polsce i Europie (sektor publiczny, największe polskie przedsiębiorstwa, NGO, think-tanki)
 • W okresie próbnym umowę zlecenie / B2B ona czas 3 miesięcy, z uzależnionym od doświadczenia wynagrodzeniem: 3’000 – 5’000 PLN brutto miesięcznie + success fee z pozyskanych kontraktów. Po okresie próbnym możliwa zmiana formy zatrudnienia oraz dostosowania poziomu wynagrodzenia do wyników pracy.
Position Type
Mid
Discipline
Accounting/Finance, Business/Management, Education/Training
Languages
English, Polish - polski
Experience
minimum 1 year
Contract type
Part-time
Location
Warsaw
Our Future Foundation
Już od 3 lat pomagamy rozwijać skrzydła i spełniać marzenia najzdolniejszym. Poprzez organizację wielu eventów oraz wyjazdów, takich jak konferencja Our Future Forum, warsztaty MasterClass czy Rejs Mentoringowy, Fundacja integruje młodych i ambitnych Polaków, pragnących poszerzać swoje horyzonty oraz rozwijać się na wielu płaszczyznach. Podopieczni mogą liczyć na kompleksowe wsparcie mentorów i samej Fundacji, ale również na siebie nawzajem – Our Future Foundation tworzy dla nich społeczność na wzór solidarnej akademickiej rodziny.
Founded in
2019
Employees
15
Similar jobs
Added 01 June, 2023
Coopernicus
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
International
Internship
Added 01 June, 2023
Coopernicus
Granty wymiany naukowej EMBO
International
Internship
Added 01 June, 2023
Coopernicus
Stypendia Fundacji Nutricia
Polska
Internship