Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 26 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Doradca ds. etyki w Biurze ds. Etyki UNESCO

-Miejsce wykonywania obowiązków: Paryż

-Aplikacje należy składać do  26 lipca 2023 r.

 

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://careers.unesco.org/job/Ethics-Advisor/773115202/

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Paryż
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship