Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 09 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Eurojust, Planning and Reporting Officer

-Miejsce wykonywania obowiązków: Haga

-Termin składania zgłoszeń upływa 19 czerwca 2023 r.  (godz. 12:00)

-Dodatkowe informacje na temat stanowiska, wymaganych kwalifikacji oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie.

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) jest platformą ścisłej współpracy krajowych organów sądowych w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym. Zadaniem Eurojust jest przyczynianie się do bezpieczeństwa w Europie przez koordynację prac organów krajowych – z państw członkowskich UE oraz państw trzecich – w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw transgranicznych i ścigania takich przestępstw.

 

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Haga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead