Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 25 July, 2023
Coopernicus
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe. Polska – Europa – świat”- Center For European Studies i Center For American Studies

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wyzwań współczesnego prawa cywilnego oraz prawa handlowego.
XXI wiek jako okres wzmożonego rozwoju świata cyfrowego, prowadzi do powstawania stosunków prawnych, o których jeszcze w XX w. nie było mowy. Stosunki te bardzo często regulowane są przy pomocy umów nienazwanych. Na Konferencji poruszona zostanie również tematyka klasycznych umów cywilnych.
W ramach Konferencji istotne miejsce będzie miała również tematyka prawa handlowego, które wraz z prawem cywilnym stanowi podstawę kształtowania się współczesnych stosunków gospodarczych. Pomimo bowiem, iż umowy zawierane przez spółki oparte są o postanowienia kodeksu cywilnego, bez norm prawa handlowego niemożliwe stałoby się precyzyjne ustalenie zakresu praw i obowiązków poszczególnych osób mających wpływ na działalność spółek.

• umowy nienazwane;
• rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie;
• znaczenie gospodarcze umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu;
• problematyka grup spółek i prawa holdingowego;
• fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim, europejskim i światowym;
• skutki nieważności umów;
• zmiany w opodatkowaniu spółek;
• niedozwolone postanowienia umowne;
• likwidacja oraz restrukturyzacja spółek.

Informację pochodzą ze strony: LINK

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Freelance
Location
Polish
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship