We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 01 June, 2023
Coopernicus
Italian Goverment Scholarship 2023

Więcej informacji w linku

 

Kwalifikacje akademickie:

-Tylko studenci międzynarodowi niezamieszkali we Włoszech i włoscy mieszkańcy mieszkający za granicą (IRE), posiadający umiejętności akademickie wymagane do zapisania się na włoski uniwersytet / instytut są uprawnieni do rejestracji.
-Z wyjątkiem odnowień, osoby ubiegające się o stypendia magisterskie we Włoszech / szkolnictwie wyższym nie powinny mieć więcej niż 28 lat przed końcem niniejszego wniosku.
-Z wyjątkiem odnowień, kandydaci na doktorat. programy nie powinny być starsze niż 30 lat przed końcem niniejszego wniosku.
-Ponadto kandydaci do Projektu Badawczego Nadzoru Naukowego muszą mieć mniej niż 40 lat w momencie składania wniosku.
-Ponadto, umiejętności i biegłość językowa: Kandydaci z tytułem licencjata w języku angielskim mogą przesyłać dokumenty potwierdzające, że ich program studiów licenciackich został całkowicie zrealizowany w języku angielskim. W przypadku zajęć prowadzonych całkowicie w języku angielskim nie jest wymagany dowód znajomości języka włoskiego.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Włochy
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship