Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 15 December, 2023
Coopernicus
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej problematyki seksualności przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, filozofii, historii, antropologii, a także – co stanowić może dla niektórych pewne zaskoczenie – ekonomii).
Organizatorzy konferencji otwarci są także na wystąpienia poświęcone problematyce seksualności z perspektywy medycyny i nauk o zdrowiu.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• regulacje prawne ingerujące w ludzką seksualność w porządkach prawnych wybranych państwo (kiedyś i dziś)
• nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
• przestępczość na tle seksualnym
• problematyka dyskryminacji na tle seksualnym i płciowym
• zaburzenia seksualne u dzieci, młodzieży i dorosłych
• role płciowe w kulturach wybranych społeczeństw
• historia seksualności
• normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
• urynkowienie seksualności
• seksualność w mass mediach i reklamie
• seksualność w sztuce (film, muzyka, rzeźba, malarstwo)
• seksualność w medycynie i naukach o zdrowiu
Informację pochodzą ze strony: LINK
Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship