We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 17 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Konkurs jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej.

 

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki:

-priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych

-stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem

-polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej

-polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego

-polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych

-polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki

-prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej

-współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych; zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship