We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 17 April, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie obronione w roku ich przedstawienia do nagrody. W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni krajowych, jak i zagranicznych. Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki: priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych; stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem; polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej; polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego; polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych; polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki; prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej; współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych; zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Freelance
Location
Polska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Stypendium Towarzystwa Copernicus 2024
Germany
Mid
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Polish Scholarship Scheme na lata 2024-2026
International
Senior
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Bogliasco Fellowships
Italy
Lead