Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 15 June, 2023
ENEA
Koordynator ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej

wój zakres obowiązków

 • Weryfikacja planów kosztów inwestycji, eksploatacji i remontów segmentu energetyki jądrowej.
 • Monitorowanie zgodności realizacji inwestycji z obszaru energetyki jądrowej Grupy Kapitałowej Enea z zatwierdzonym, harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie innowacji (w tym w obszarze badań i rozwoju) i nowych technologii.
 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych segmentu energetyki jądrowej Dokonywanie oceny i priorytetyzacji projektów innowacyjnych, pod kątem zgodności rozwiązań technologicznych z regulacjami krajowymi i europejskimi.
 • Przygotowania raportów odnośnie zadań z zakresu rozwoju energetyki jądrowej w Grupie Enea.
 • Współpraca z ekspertami branżowymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie obszaru działań Biura.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami.
 • Doświadczenie związane z sektorem jądrowym będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość branży energetycznej poparta doświadczeniem.
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Biegła obsługa pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
 • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość w formułowaniu wniosków.
Position Type
Lead
Languages
Polish - polski
Contract type
Full-time
Location
Polska
ENEA
Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Grupa zatrudnia blisko 17,5 tysiąca pracowników, z pasją realizujących swoje zadania. Tworzą ją ludzie odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę, która dla energetyków jest misją. W codziennych obowiązkach pracownicy Grupy Enea kierują się zasadami etycznymi opierającymi się na czterech wartościach: uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji i bezpieczeństwie. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków, złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na https://www.enea.pl/kariera.
Founded in
1993
Employees
17500
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship