Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 18. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award). Zachęcamy wszysztkich do nadsyłania zgłoszeń.

1. Warunki dotyczące zgłaszanych prac

 • Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2021-2024).
 • Zgłaszane prace nie mogą naruszać cudzej własności intelektualnej.
 • Zgłaszane prace muszą być oryginalną twórczością autora/autorów. Prace wykonane w większości przy użyciu AI (włączając w to scenariusz, kompozycję oraz rysunki) nie będą przyjmowane. Dopuszczalne jest natomiast użycie obrazów generowanych przez AI jako materiału uzupełniającego w niektórych częściach pracy. W przypadku korzystania z AI, należy zadeklarować ten fakt w odpowiednim punkcie formularza zgłoszeniowego.
 • Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie elektronicznej (PDF) lub drukowanej. Prace nadesłane w formie elektronicznej będą drukowane dla celów selekcji.
 • Tylko jedno zgłoszenie od każdego twórcy zostanie przyjęte. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń, drugie i kolejne zgłoszenia będą odrzucane.

2. Warunki dotyczące twórców

 • Autor scenariusza lub rysownik muszą być obywatelami innego kraju niż Japonia. W przypadku otrzymania Złotej lub Srebrnej Nagrody, jedynie twórca bez japońskiego obywatelstwa może być zaproszony na ceremonię wręczenia nagród.
 • Aplikujący musi posiadać prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz być uprawnionym do udzielenia Komitetowi Wykonawczemu Japan International MANGA Award zezwolenia na korzystanie z niej.
 • Wydawnictwa mogą nadsyłać zgłoszenia jedynie po uzyskaniu zgody posiadacza praw autorskich.
 • Aplikujący, jako osoba uprawniona do rozporządzania nadesłaną pracą, udziela Komitetowi Wykonawczemu Japan International MANGA Award prawa do wykorzystania (reprodukcji, tłumaczenia, prezentowania oraz publicznego udostępniania) całości pracy w celach niekomercyjnych, takich jak promocja Japan International MANGA Award oraz kultury mangowej w Japonii i poza jej granicami, za pośrednictwem wszelkich mediów i kanałów dystrybucji, przez nieograniczony czas, nieodpłatnie oraz bez żadnych ograniczeń.
 • Aplikujący, jako osoba uprawniona do rozporządzania nadesłaną pracą, przyjmuje do wiadomości, że nadesłana papierowa wersja pracy nie zostanie zwrócona i może być przkazana m.in. instytucjom publicznym celem publicznej prezentacji.

3. Sposób aplikacji (proszę zapoznać się również z dodatkowymi informacjami: LINK)

Prace należy nadsyłać w terminie 12 kwietnia – 5 lipca 2024 r.

 

Informację pochodzą ze strony: https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_pl/manga_award.html

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship