Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do High-level Advisory Body on Artificial Intelligence (ONZ)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Sekretariat ONZ ogłosił nabór do ciała doradczego wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (High-level Advisory Body on Artificial Intelligence).

Sekretariat ONZ poszukuje ekspertów z zakresu zarządzania sztuczną inteligencją lub wdrażania domen sztucznej inteligencji. Mogą nimi być eksperci rządowi, z sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i świata nauki. Kandydaci powinni uzyskać nominacje swoich rządów, choć swoją funkcję pełnić będą we własnym imieniu.

Ciało składać się będzie z 32 członków, wybranych przez Sekretarza Generalnego ONZ. Powołane zostanie ono na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia. Głównym zadaniem ciała będzie przygotowanie raportu do końca 2023 r., w którym przedstawione zostaną możliwości międzynarodowego zarządzania sztuczną inteligencją. W zależności od reakcji na pierwszy raport, zadaniem ciała będzie przygotowanie do 31 sierpnia 2024 r. drugiego raportu, mogącego zawierać szczegółowe rekomendacje w zakresie funkcji, form i czasu działania nowej agencji powołanej do spraw zarządzania sztuczną inteligencją.

Zgłoszenie zawierające CV należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2023 r. W dalszej kolejności MSZ nominuje nazwiska wybranych kandydatów.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead