We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do High-level Advisory Body on Artificial Intelligence (ONZ)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Sekretariat ONZ ogłosił nabór do ciała doradczego wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (High-level Advisory Body on Artificial Intelligence).

Sekretariat ONZ poszukuje ekspertów z zakresu zarządzania sztuczną inteligencją lub wdrażania domen sztucznej inteligencji. Mogą nimi być eksperci rządowi, z sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i świata nauki. Kandydaci powinni uzyskać nominacje swoich rządów, choć swoją funkcję pełnić będą we własnym imieniu.

Ciało składać się będzie z 32 członków, wybranych przez Sekretarza Generalnego ONZ. Powołane zostanie ono na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia. Głównym zadaniem ciała będzie przygotowanie raportu do końca 2023 r., w którym przedstawione zostaną możliwości międzynarodowego zarządzania sztuczną inteligencją. W zależności od reakcji na pierwszy raport, zadaniem ciała będzie przygotowanie do 31 sierpnia 2024 r. drugiego raportu, mogącego zawierać szczegółowe rekomendacje w zakresie funkcji, form i czasu działania nowej agencji powołanej do spraw zarządzania sztuczną inteligencją.

Zgłoszenie zawierające CV należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2023 r. W dalszej kolejności MSZ nominuje nazwiska wybranych kandydatów.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship