Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 11 December, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)- Dyrektor Wykonawczy

Miejsce wykonywania obowiązków: Nairobi

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 stycznia 2024 r.

 

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/01%20VA-SLV-UN-Habitat%202023_English_ext%208Jan.pdf

 

Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat jest członkiem Senior Management Group przy Sekretarzu Generalnym i stoi na czele Sekretariatu UN – Habitat.  Jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne NZ po nominacji przez Sekretarza Generalnego ONZ (w konsultacji z państwami członkowskimi ONZ) na czteroletnią kadencję.

Stanowisko to odpowiada randze na poziomie Zastępcy Sekretarza Generalnego (Under-Secretary-General).

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich jest powstałą w 1978 r. agendą ONZ zajmującą się urbanizacją i osiedlami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Nairobi
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship