We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 21 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do Rady Dobrowolnego Funduszu Powierniczego na rzecz Ofiar Przemytu Ludzi, szczególnie Kobiet i Dzieci

ONZ ogłosiło nabór kandydatów do Rady Dobrowolnego Funduszu Powierniczego na Rzecz Ofiar Przemytu Ludzi, Szczególnie Kobiet i Dzieci.

 

Fundusz został ustanowiony w 2010 r. w celu wsparcia organizacji pozarządowych, niosących pomoc ofiarom przemytu ludzi na całym świecie (w ponad 60 państwach). Pomoc dotyczy kwestii humanitarnych, prawnych i finansowych (mieszkanie, wyżywienie, opieka medyczna, pomoc prawna, przygotowanie do zawodu, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wsparcie psychologiczne).

Członkowie rady, którzy powoływani są na okres 3 lat, pełnią funkcję doradczą w zakresie wyznaczania strategii oraz realizacji projektów Funduszu. Rada składa się z 5 członków, z doświadczeniem w kwestiach dotyczących przemytu ludzi, powoływanych z uwzględnieniem równej reprezentacji geograficznej przez Sekretarza Generalnego ONZ w konsultacji z państwami członkowskimi i dyrektorem wykonawczym United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Członkostwo w radzie Funduszu ma charakter honorowy, bez wynagrodzenia w ramach systemu ONZ.

 

Poszukiwani są kandydaci z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na poziomie międzynarodowym oraz w ramach sektora prywatnego, zgodnie z realizowanym modelem opartym o partnerstwa publiczno-prawne i zaangażowania sektora prywatnego w inicjatywy ONZ.

 

Zgłoszenie należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości, w terminie do 25 sierpnia 2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny kandydata w języku angielskim. W dalszej kolejności MSZ nominuje nazwiska wybranych kandydatów. 

 

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship