Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do Rady Dobrowolnego Funduszu Powierniczego na rzecz Ofiar Przemytu Ludzi, szczególnie Kobiet i Dzieci

ONZ ogłosiło nabór kandydatów do Rady Dobrowolnego Funduszu Powierniczego na Rzecz Ofiar Przemytu Ludzi, Szczególnie Kobiet i Dzieci.

 

Fundusz został ustanowiony w 2010 r. w celu wsparcia organizacji pozarządowych, niosących pomoc ofiarom przemytu ludzi na całym świecie (w ponad 60 państwach). Pomoc dotyczy kwestii humanitarnych, prawnych i finansowych (mieszkanie, wyżywienie, opieka medyczna, pomoc prawna, przygotowanie do zawodu, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wsparcie psychologiczne).

Członkowie rady, którzy powoływani są na okres 3 lat, pełnią funkcję doradczą w zakresie wyznaczania strategii oraz realizacji projektów Funduszu. Rada składa się z 5 członków, z doświadczeniem w kwestiach dotyczących przemytu ludzi, powoływanych z uwzględnieniem równej reprezentacji geograficznej przez Sekretarza Generalnego ONZ w konsultacji z państwami członkowskimi i dyrektorem wykonawczym United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Członkostwo w radzie Funduszu ma charakter honorowy, bez wynagrodzenia w ramach systemu ONZ.

 

Poszukiwani są kandydaci z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na poziomie międzynarodowym oraz w ramach sektora prywatnego, zgodnie z realizowanym modelem opartym o partnerstwa publiczno-prawne i zaangażowania sektora prywatnego w inicjatywy ONZ.

 

Zgłoszenie należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości, w terminie do 25 sierpnia 2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny kandydata w języku angielskim. W dalszej kolejności MSZ nominuje nazwiska wybranych kandydatów. 

 

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead