Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska administratorów w instytucjach europejskich- Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prowadzi nabór na stanowiska administratorów w następujących dziedzinach:

                  Dziedzina 1 – Zarządzanie kryzysowe

                  Dziedzina 2 – Migracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Kandydaci mogą ubiegać się tylko o 1 dziedzinę.

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego. Jednym z tych języków musi być język angielski,

– dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, albo dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 września 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: https://epso.europa.eu/pl/administrators-fields-crisis-management-and-migration-and-internal-security

      Dziedzina – Własność intelektualna

 

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego. Jednym z tych języków musi być język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański

– dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 3-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie innej niż prawo trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 5-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 4-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz dyplom ukończenia studiów drugiego lub trzeciego stopnia w dziedzinie prawa własności intelektualnej (magisterskie, doktoranckie lub równoważne).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: https://epso.europa.eu/pl/administrators-field-intellectual-property.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
European Union
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead