We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska administratorów w instytucjach europejskich- Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prowadzi nabór na stanowiska administratorów w następujących dziedzinach:

                  Dziedzina 1 – Zarządzanie kryzysowe

                  Dziedzina 2 – Migracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Kandydaci mogą ubiegać się tylko o 1 dziedzinę.

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego. Jednym z tych języków musi być język angielski,

– dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, albo dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 września 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: https://epso.europa.eu/pl/administrators-fields-crisis-management-and-migration-and-internal-security

      Dziedzina – Własność intelektualna

 

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego. Jednym z tych języków musi być język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański

– dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 3-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie innej niż prawo trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 5-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 4-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz dyplom ukończenia studiów drugiego lub trzeciego stopnia w dziedzinie prawa własności intelektualnej (magisterskie, doktoranckie lub równoważne).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: https://epso.europa.eu/pl/administrators-field-intellectual-property.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
European Union
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship