Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska w Zespole Starszych Doradców ds. Mediacji – Sekretariat ONZ

Nabór na stanowiska w Zespole Starszych Doradców ds. Mediacji – Sekretariat ONZ

Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie kandydatów do rezerwowego Zespołu Starszych Doradców ds. Mediacji (Standby Team of Senior Mediation Advisers), funkcjonującego w ramach Departamentu ds. Politycznych i Budowania Pokoju (DPPA) Sekretariatu ONZ. Zespół doradców stanowi wsparcie dla departamentu i umożliwia delegowanie ekspertów do pracy przy procesach mediacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli lub wysłanników Sekretarza Generalnego albo też przy innych kwestiach związanych z rozmowami pokojowymi.

Kandydaci na członków zespołu powinni posiadać doświadczenie w zakresie mediacji, znajomości danego regionu oraz języków obcych, szczególnie języka francuskiego i arabskiego.

Doradcy rezerwowi są zatrudniani w ramach pełnego etatu doradczego (tzw. consultancy). Stanowiska w ramach zespołu są stanowiskami doradczymi, nie zaś etatowymi w Sekretariacie ONZ. Kandydaci powinni być dyspozycyjni w zakresie szybkiego wyjazdu w teren w celu wsparcia rozmów mediacyjnych i tzw. good offices Sekretarza Generalnego ONZ. Więcej szczegółowych informacji na temat zespołu, formy zatrudnienia oraz rozpoczęcia pracy (styczeń 2024 r.) znajduje się pod linkiem: https://peacemaker.un.org/mediation-support. Ostateczny skład zespołu doradców będzie ustalony na podstawie potrzeb ONZ, rozmowy z kandydatami z tzw. krótkiej listy są przewidziane na październik br. Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa dostępne są poprzez portal United Nations Office for Project Services (UNOPS), który zarządza mechanizmem wspólnie z DPPA.  Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 28 lipca 2023 br.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship