We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 21 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska w Zespole Starszych Doradców ds. Mediacji – Sekretariat ONZ

Nabór na stanowiska w Zespole Starszych Doradców ds. Mediacji – Sekretariat ONZ

Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie kandydatów do rezerwowego Zespołu Starszych Doradców ds. Mediacji (Standby Team of Senior Mediation Advisers), funkcjonującego w ramach Departamentu ds. Politycznych i Budowania Pokoju (DPPA) Sekretariatu ONZ. Zespół doradców stanowi wsparcie dla departamentu i umożliwia delegowanie ekspertów do pracy przy procesach mediacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli lub wysłanników Sekretarza Generalnego albo też przy innych kwestiach związanych z rozmowami pokojowymi.

Kandydaci na członków zespołu powinni posiadać doświadczenie w zakresie mediacji, znajomości danego regionu oraz języków obcych, szczególnie języka francuskiego i arabskiego.

Doradcy rezerwowi są zatrudniani w ramach pełnego etatu doradczego (tzw. consultancy). Stanowiska w ramach zespołu są stanowiskami doradczymi, nie zaś etatowymi w Sekretariacie ONZ. Kandydaci powinni być dyspozycyjni w zakresie szybkiego wyjazdu w teren w celu wsparcia rozmów mediacyjnych i tzw. good offices Sekretarza Generalnego ONZ. Więcej szczegółowych informacji na temat zespołu, formy zatrudnienia oraz rozpoczęcia pracy (styczeń 2024 r.) znajduje się pod linkiem: https://peacemaker.un.org/mediation-support. Ostateczny skład zespołu doradców będzie ustalony na podstawie potrzeb ONZ, rozmowy z kandydatami z tzw. krótkiej listy są przewidziane na październik br. Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa dostępne są poprzez portal United Nations Office for Project Services (UNOPS), który zarządza mechanizmem wspólnie z DPPA.  Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 28 lipca 2023 br.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship