Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 12 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowisko w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza- Head of Personnel and Building

-Miejsce wykonywania obowiązków: Hamburg

-Termin składania aplikacji upływa 16 sierpnia 2023 r.

-Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/registry/VA/VA_03_Head_of_Personnel_and_Building_P-4.pdf

 

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza powstał w 1982 r. w Hamburgu, na podstawie Aneksu VI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza. Trybunał zajmuje się rozstrzyganiem wszelkich sporów i wniosków przedłożonych zgodnie z Konwencją, jak i wszystkich innych spraw przewidzianych w jakiejkolwiek innej umowie przyznającej właściwość Trybunałowi.

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Hamburg
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Digital
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Financial Services Consulting
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Cloud & Digital
Warszawa
Internship