Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 23 February, 2024
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)- Deputy Inspector – General

Miejsce wykonywania obowiązków: Rzym

Aplikacje należy składać do 28 lutego 2024 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2400377&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Rome
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship