Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 12 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowisko w Sekretariacie ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)- Zastępca Sekretarza Wykonawczego ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Miejsce wykonywania obowiązków: Bonn

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań na stanowisku, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zawarte są w załącznikach.

 

Stanowisko to odpowiada randze Asystenta Sekretarza Generalnego (Assistant Secretary-General). Zastępca Sekretarza Wykonawczego wspomaga Sekretarza Wykonawczego w zarządzaniu Sekretariatem.

 

Konwencja NZ w sprawie zmian klimatu została przyjęta podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii w 1992 r. Weszła w życie po ratyfikowaniu jej przez 50 państw, 21 marca 1994 r. Obejmuje obecnie 197 Stron (196 państw i 1 regionalna organizacja integracji gospodarczej). Celem Konwencji jest określenie założeń międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Realizację postanowień konwencji koordynuje Sekretariat UNFCCC, którego siedziba mieści się w Bonn.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Bonn
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead