We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 26 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór obserwatorów krótko- i długoterminowych na misję obserwacji wyborów UE na Malediwach 2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że w związku z wyborami powszechnymi na Malediwach (Prezydenckimi), które planowane są na 9 września 2023 r., Komisja Europejska rozpoczęła nabór 8 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 16 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 5 lipca 2023 r.

Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie do 2 kandydatów zarówno LTO, jak i STO.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

– 9 sierpnia 2023 r. (przylot do Malé) – 15 września 2023 r. (wylot do Europy) – w przypadku II tury wylot do Europy w dniu 5 października 2023 r.

 Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

– 3 września 2023 r. (przylot do Malé) – 12 września 2023 r. (wylot do Europy);

– w przypadku drugiej tury: 26 września 2023 r. (przylot do Malé) – 3 października 2023 r. (wylot do Europy).

Językiem roboczym i sprawozdawczym misji jest język angielski (wymagana jest znajomość na poziomie C1).

Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.

Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2023 r. na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie MSZ.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Malediwy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship