Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 26 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór obserwatorów krótko- i długoterminowych na misję obserwacji wyborów UE na Malediwach 2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że w związku z wyborami powszechnymi na Malediwach (Prezydenckimi), które planowane są na 9 września 2023 r., Komisja Europejska rozpoczęła nabór 8 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 16 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 5 lipca 2023 r.

Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie do 2 kandydatów zarówno LTO, jak i STO.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

– 9 sierpnia 2023 r. (przylot do Malé) – 15 września 2023 r. (wylot do Europy) – w przypadku II tury wylot do Europy w dniu 5 października 2023 r.

 Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

– 3 września 2023 r. (przylot do Malé) – 12 września 2023 r. (wylot do Europy);

– w przypadku drugiej tury: 26 września 2023 r. (przylot do Malé) – 3 października 2023 r. (wylot do Europy).

Językiem roboczym i sprawozdawczym misji jest język angielski (wymagana jest znajomość na poziomie C1).

Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.

Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2023 r. na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie MSZ.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Malediwy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead