Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 18 April, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór obserwatorów krótko- i długoterminowych na misję obserwacji wyborów UE w Sierra Leone 2023

Nabór obserwatorów krótko- i długoterminowych na misję obserwacji wyborów UE w Sierra Leone 2023 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że w związku z wyborami powszechnymi w Sierra Leone (prezydenckimi oraz parlamentarnymi), które planowane są na 24 czerwca 2023 roku, Komisja Europejska rozpoczęła nabór 28 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 40 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 16 kwietnia 2023 roku.

Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie do 3 kandydatów zarówno LTO, jak i STO.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

– 20 maja 2023 roku (przylot do Freetown) – 18 lipca 2023 roku (wylot do Europy); łącznie 60 dni w Sierra Leone

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

– 18 czerwca 2023 roku (przylot do Freetown) – 27 czerwca 2023 roku (wylot do Europy); oraz w przypadku konieczności zorganizowania drugiej rundy wyborów dodatkowo 04 lipca 2023 roku (przylot do Freetown) – 11 lipca 2023 roku (wylot do Europy); łącznie 18 dni w Sierra Leone.

Językiem roboczym oraz sprawozdawczym misji jest język angielski. Wymagana jest jego znajomość na poziomie C1.

Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.

Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2023 roku na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Sierr Leone
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 15 May, 2024
Coopernicus
Stypendium WomenIn
International
Internship
Added 15 May, 2024
Coopernicus
Zakodowani- konkurs dla przyszłych informatyków. SWPS Uniwersytet
Polska
Internship
Added 15 May, 2024
Coopernicus
24. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
Polska
Internship