We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory na stanowiska w Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

Zastępca Komisarza Generalnego ds. wsparcia operacyjnego (Deputy Commissioner General – Operational Support)

 

Zastępca Komisarza Generalnego ds. programów i partnerstw (Deputy Commissioner General – Programmes and Partnerships)

 

Miejsce wykonywania obowiązków: Amman

Termin składania aplikacji upływa 29 sierpnia 2023 r.

Informacje nt. stanowisk, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://www.unjobnet.org/jobs/detail/61239314

UNRWA jest wyspecjalizowaną agencją systemu Narodów Zjednoczonych która zapewnia pomoc palestyńskim uchodźcom, z których znaczna część zamieszkuje obozy dla uchodźców w Palestynie, ale także za granicą: w Jordanii, Syrii i Libanie. Agencja realizuje liczne programy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rozbudowy infrastruktury, rozwoju i reagowania kryzysowego.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Ammam
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship