Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 16 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory na stanowiska w Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

Zastępca Komisarza Generalnego ds. wsparcia operacyjnego (Deputy Commissioner General – Operational Support)

 

Zastępca Komisarza Generalnego ds. programów i partnerstw (Deputy Commissioner General – Programmes and Partnerships)

 

Miejsce wykonywania obowiązków: Amman

Termin składania aplikacji upływa 29 sierpnia 2023 r.

Informacje nt. stanowisk, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://www.unjobnet.org/jobs/detail/61239314

UNRWA jest wyspecjalizowaną agencją systemu Narodów Zjednoczonych która zapewnia pomoc palestyńskim uchodźcom, z których znaczna część zamieszkuje obozy dla uchodźców w Palestynie, ale także za granicą: w Jordanii, Syrii i Libanie. Agencja realizuje liczne programy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rozbudowy infrastruktury, rozwoju i reagowania kryzysowego.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Ammam
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead