We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 17 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory na stanowiska w UNESCO- Doradca ds. etyki w Biurze ds. Etyki UNESCO

Miejsce wykonywania obowiązków: Paryż

Aplikacje należy składać do 26 lipca 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://careers.unesco.org/job/Ethics-Advisor/773115202/

 Zachęcamy również do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO


Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Paryż
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship