We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 01 August, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory na stanowiska w UNESCO- Head of Unit (budżet i finanse w sektorze nauk przyrodniczych)

Miejsce wykonywania obowiązków: Triest

Aplikacje należy składać do 11 sierpnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://careers.unesco.org/job/Trieste-Head-of-Unit-%28Budget-and-Finance%29/774728302/

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Triest
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship