We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 17 May, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka

Podczas 54. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (11 września – 6 października 2023 r.) zostaną obsadzone następujące mandaty w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka:

  • Specjalny Sprawozdawca ds. praw osób z niepełnosprawnościami
  • Grupa robocza ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – wakat w ramach grupy regionalnej
  • Grupa robocza ds. wykorzystania najemników do łamania praw człowieka i prawa do samostanowienia – wakat w ramach grupy regionalne

 

Termin składania aplikacji upływa 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00.

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Genewa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 17 May, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Program stażowy Komisji Europejskiej
Bruksela
Internship
Added 17 May, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór do Europejskiego Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych- Head of International Relations
Helsinki
Senior
Added 24 April, 2023
Coopernicus
Atomic Grants- Passion Collective
Polska
Internship