Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 17 May, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka

Podczas 54. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (11 września – 6 października 2023 r.) zostaną obsadzone następujące mandaty w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka:

  • Specjalny Sprawozdawca ds. praw osób z niepełnosprawnościami
  • Grupa robocza ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – wakat w ramach grupy regionalnej
  • Grupa robocza ds. wykorzystania najemników do łamania praw człowieka i prawa do samostanowienia – wakat w ramach grupy regionalne

 

Termin składania aplikacji upływa 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00.

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Genewa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship