Latest news!
Coopernicus Education Report now available!
Link
Added 17 May, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabory w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka

Podczas 54. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (11 września – 6 października 2023 r.) zostaną obsadzone następujące mandaty w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka:

  • Specjalny Sprawozdawca ds. praw osób z niepełnosprawnościami
  • Grupa robocza ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – wakat w ramach grupy regionalnej
  • Grupa robocza ds. wykorzystania najemników do łamania praw człowieka i prawa do samostanowienia – wakat w ramach grupy regionalne

 

Termin składania aplikacji upływa 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00.

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Genewa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 23 February, 2024
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska w Sekretariacie NATO- Head, Talent Management and HR Integration
Bruksela
Senior
Added 23 February, 2024
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowiska w Sekretariacie NATO- Officer, Responsible AI (ogłoszenie nr 240043)
Bruksela
Senior
Added 23 February, 2024
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nabór na stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)- Deputy Inspector – General
Rome
Senior