Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 09 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NATO, Head, Office of the DIANA Chair

-Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

-Termin składania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2023 r.

-Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Bruksela
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship