Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 15 December, 2023
Coopernicus
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Odkrywanie świata przyrody ”
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów obecnego systemu edukacji i nauki w ujęciu interdyscyplinarnym.
Zajmiemy się rolą polityki w reformowaniu systemu edukacji, uwarunkowaniami prawnymi, a także wyzwaniami i perspektywami ekonomiczno-społecznymi. I wiele więcej!

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• Rola polityki w reformowaniu systemu edukacji: wyzwania i perspektywy.
• Uwarunkowania prawne i ich wpływ na jakość edukacji i badań naukowych.
• Efektywność finansowania systemu edukacji i nauki w kontekście ograniczonych zasobów.
• Polityka publiczna a innowacje w edukacji i nauce.
• Wpływ nowych technologii na jakość nauczania i prowadzenie badań naukowych.
• Wyzwania związane z dostępem do edukacji i badań naukowych w obszarach wiejskich i zdecentralizowanych.
• Rola uczelni w tworzeniu społeczności akademickich i ich wpływ na rozwój lokalny.
• Zrównoważony rozwój jako priorytet w systemie edukacji i nauki.
• Współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i badań naukowych a polityka zagraniczna.
• Polityczne, prawne i społeczne aspekty równości płci w edukacji i nauce.
• Nowoczesne wyzwania i strategie na rzecz zwiększenia jakości nauczania.
• Skuteczność systemów oceniania w edukacji i badaniach naukowych.
• Rola nauczycieli, badaczy i naukowców w kształtowaniu polityki edukacyjnej i naukowej.
• Uwarunkowania społeczne w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i naukowych.
• Problematyka integracji osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji i nauki.
• Skutki polityki migracyjnej na edukację i badania naukowe.
• Dylematy etyczne w edukacji i nauce: wyzwania i rozwiązania.
• Rola społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu i poprawie systemu edukacji i nauki.
• Aspekty prawne i etyczne w dziedzinie badań naukowych z udziałem ludzi.
• Wpływ globalizacji na system edukacji i badania naukowe.
Position Type
Lead
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Full-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship