Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 04 July, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej- specjalista ds. ewaluacji

Miejsce wykonywania obowiązków: Haga

Aplikacje należy składać do  5 sierpnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://jobs.opcw.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=355&idOrigine=&LCID=2057

 

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) jest odpowiedzialna za realizację Konwencji o zakazie broni chemicznej. Polska ratyfikowała Konwencję w 1995 r. i po jej wejściu w życie w 1997 r. została członkiem OPCW. Organizacja odpowiedzialna jest za międzynarodowy nadzór nad eliminacją i zakazem rozwoju broni chemicznej.

Position Type
Senior
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Haga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship