Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 August, 2023
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polskie Powroty NAWA

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

  • młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
  • doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

W programie finansowane są:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca
  • wynagrodzenie grupy projektowej
  • wynagrodzenie osoby zapraszającej
  • przesiedlenie powracającego naukowca
  • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje pochodzą ze strony organizatora programu.

Position Type
Senior, Mid, Junior
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Full-time, Part-time, B2B, Freelance
Location
Polska
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Umiędzynarodowienie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, wpływa na wzrost jakości dydaktyki. Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Similar jobs
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Digital
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Financial Services Consulting
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Cloud & Digital
Warszawa
Internship