Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 December, 2023
Coopernicus
Program stażowy Junior Professionals in the Delegations (JPD)

Kto może aplikować

Kandydaci ubiegający się o staż powinni:

  • być obywatelami Unii Europejskiej;
  • posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra lub jego ekwiwalent w dziedzinie istotnej dla działalności delegatury;
  • posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim i/lub francuskim. Znajomość innych języków będzie atutem;
  • wykazać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegaturze.

Ważnym kryterium branym pod uwagę na etapie selekcji będzie wykazanie się dodatkowym doświadczeniem zawodowym,  wolontariackim lub też posiadanie na swoim koncie dorobku w postaci publikacji, itp.

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
European Union
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship