Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

CELE

Program ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

ADRESACI

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), uzyskanym nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku (liczy się data roczna), którzy obecnie są pracownikami naukowymi w instytucji prowadzącej badania naukowe w Ukrainie oraz przebywają stale i będą przebywać w trakcie realizacji projektu na terenie Ukrainy, oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

OFERTA

Program realizowany jest w trybie konkursowym, w którym przewidywane jest przyznanie do 3 projektów w każdym konkursie, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą projekt do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).


WSPARCIE BADACZY Z UKRAINY

FNP finansuje program DLA UKRAINY ze środków własnych. Ponadto FNP prowadzi zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie młodych badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: https://pomocukrainie.fnp.org.pl/.

Program DLA UKRAINY daje również możliwości tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla wsparcia ukraińskich badaczy w celu realizacji projektów naukowych.

Informację pochodzą ze strony: https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Full-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship