We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 26 July, 2023
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Reprezentuj Polskę w Madrycie podczas hiszpańskiej Prezydencji w UE!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, odpowiadając na prośbę Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, ogłasza konkurs na delegatów, którzy wezmą udział w 3-dniowej konferencji dotyczącej prawa dzieci do zaangażowania w procesy decyzyjne ich dotyczące.

Jeśli masz od 12 do 17 lat, komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim oraz działasz społecznie, weź udział w konkursie, poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową (napisaną w języku polskim oraz angielskim) na temat:

,,Mój głos w lokalnej społeczności, w kraju i w Unii Europejskiej” – co myślisz o prawie do partycypacji dzieci w procesach decyzyjnych ich dotyczących.  Jak w Twojej opinii powinno wyglądać zaangażowanie dzieci w procesy decyzyjne ich dotyczące”,

należy przesłać do dnia 15 sierpnia 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na wydarzenie organizowane przez hiszpańską Prezydencję w UE”, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszty przelotu, zakwaterowania dla każdego uczestnika i jego opiekuna ponosi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Informację pochodzą ze strony: LINK

Position Type
Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Freelance
Location
Polska
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship