We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 22 November, 2022
Agencja Rozwoju Przemysłu
Specjalista ds. ESG

Twój zakres obowiązków

 • zbieranie i weryfikacja danych do raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardem Ustawy o Rachunkowości/ dyrektywy CSRD / Taksonomii oraz GRI lub innym międzynarodowym,
 • uczestniczenie w budowaniu strategii komunikacji działań ESG oraz wsparcie przy jej realizacji zgodnie z przydzielonymi zadaniami,
 • przygotowywanie porównań / analiz, dokumentów m.in.: prezentacji, ofert, raportów,
 • przygotowanie tekstów i ich redakcja (z działań w ramach zrównoważonego rozwoju zarówno do odbiorców wew. Jak i dla zew. organizacji),
 • spotkania z pracownikami Grupy, interesariuszami zewnętrznymi i prezentacje,
 • przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie narzędzi do zbierania oraz agregowania danych niefinansowych w Grupie Kapitałowej,
 • uczestniczenie w tworzeniu i realizacji Strategii ESG Spółki i Grupy Kapitałowej ,
 • wsparcie w prowadzeniu projektów ESG, w tym w przygotowaniu systemu gromadzenia danych,
 • aktywny udział w procesie raportowania kwestii ESG i w opracowaniu raportu zrównoważonego rozwoju w tym ujawnienia według Taksonomii Unii Europejskiej,
 • wsparcie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie ESG,
 • współpraca związana z realizacją strategii ESG w obszarze biznesowym, HR, CSR, komunikacji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • umiejętności wyszukiwania i porządkowania informacji, precyzyjność i wnikliwość,
 • umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz kreatywność,
 • umiejętność pisania i redagowania łatwych w odbiorze, zrozumiałych i poprawnych językowo materiałów,
 • bardzo dobre umiejętności w programach z pakietu Ms Office szczególnie Excel i PowerPoint,
 • znajomość i ciekawość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność współpracy i proaktywna postawa.

Mile widziane

 • 1 rok doświadczenia w obszarze ESG/Zrównoważonego Rozwoju,
 • doświadczenie w raportowaniu danych pozafinansowych wg najlepszych standardów rynkowych i wymagań regulacyjnych w tym zakresie,
 • doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzania spółek przez krajowe i międzynarodowe przeglądy i certyfikacje ESG,
 • Znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2,
 • Znajomość zagadnień tj.: wskaźnik GRI, CSRD, TCFD, Taxonomia, GPW, EBA, Grupa kapitałowa, sprawozdanie z działalności zarządu, raport zrównoważony,
 • praktyczna znajomość narzędzi i metodologii ESG, m.in. kalkulacja śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol,
 • znajomość dobrych praktyk w zakresie raportowania pozafinansowego lub zintegrowanego.

 

Position Type
Mid
Languages
English, Polish - polski
Experience
1
Contract type
Full-time
Location
Warszawa
Agencja Rozwoju Przemysłu
ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.
Founded in
1990
Employees
201-500
Similar jobs
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Stypendium Towarzystwa Copernicus 2024
Germany
Mid
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Polish Scholarship Scheme na lata 2024-2026
International
Senior
Added 07 December, 2023
Coopernicus
Bogliasco Fellowships
Italy
Lead