Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 22 November, 2022
Agencja Rozwoju Przemysłu
Specjalista ds. ESG

Twój zakres obowiązków

 • zbieranie i weryfikacja danych do raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardem Ustawy o Rachunkowości/ dyrektywy CSRD / Taksonomii oraz GRI lub innym międzynarodowym,
 • uczestniczenie w budowaniu strategii komunikacji działań ESG oraz wsparcie przy jej realizacji zgodnie z przydzielonymi zadaniami,
 • przygotowywanie porównań / analiz, dokumentów m.in.: prezentacji, ofert, raportów,
 • przygotowanie tekstów i ich redakcja (z działań w ramach zrównoważonego rozwoju zarówno do odbiorców wew. Jak i dla zew. organizacji),
 • spotkania z pracownikami Grupy, interesariuszami zewnętrznymi i prezentacje,
 • przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie narzędzi do zbierania oraz agregowania danych niefinansowych w Grupie Kapitałowej,
 • uczestniczenie w tworzeniu i realizacji Strategii ESG Spółki i Grupy Kapitałowej ,
 • wsparcie w prowadzeniu projektów ESG, w tym w przygotowaniu systemu gromadzenia danych,
 • aktywny udział w procesie raportowania kwestii ESG i w opracowaniu raportu zrównoważonego rozwoju w tym ujawnienia według Taksonomii Unii Europejskiej,
 • wsparcie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie ESG,
 • współpraca związana z realizacją strategii ESG w obszarze biznesowym, HR, CSR, komunikacji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • umiejętności wyszukiwania i porządkowania informacji, precyzyjność i wnikliwość,
 • umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz kreatywność,
 • umiejętność pisania i redagowania łatwych w odbiorze, zrozumiałych i poprawnych językowo materiałów,
 • bardzo dobre umiejętności w programach z pakietu Ms Office szczególnie Excel i PowerPoint,
 • znajomość i ciekawość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność współpracy i proaktywna postawa.

Mile widziane

 • 1 rok doświadczenia w obszarze ESG/Zrównoważonego Rozwoju,
 • doświadczenie w raportowaniu danych pozafinansowych wg najlepszych standardów rynkowych i wymagań regulacyjnych w tym zakresie,
 • doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzania spółek przez krajowe i międzynarodowe przeglądy i certyfikacje ESG,
 • Znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2,
 • Znajomość zagadnień tj.: wskaźnik GRI, CSRD, TCFD, Taxonomia, GPW, EBA, Grupa kapitałowa, sprawozdanie z działalności zarządu, raport zrównoważony,
 • praktyczna znajomość narzędzi i metodologii ESG, m.in. kalkulacja śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol,
 • znajomość dobrych praktyk w zakresie raportowania pozafinansowego lub zintegrowanego.

 

Position Type
Mid
Languages
English, Polish - polski
Experience
1
Contract type
Full-time
Location
Warszawa
Agencja Rozwoju Przemysłu
ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.
Founded in
1990
Employees
201-500
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead