We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 28 June, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Specjalista ds. programowych w Sektorze Nauk Społecznych i Humanistycznych (SHS)

Miejsce wykonywania obowiązków: Paryż

Aplikacje należy składać do  26 czerwca 2023 r.

 

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://careers.unesco.org/job/Paris-Programme-Specialist-%28Social-and-Human-Sciences%29/772034702/

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Paryż
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship