Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 23 August, 2022
ENEA
3500 PLN/mies
Staż – Zarządzanie Ryzykiem

Obszar biznesowy: Zarządzanie Ryzykiem

Miejsce stażu: Poznań

Liczba miejsc stażowych: 1-3

Data rozpoczęcia stażu: tryb ciągły

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Okres trwania stażu: 6 miesięcy

Preferowane kierunki studiów: zarządzanie

Cel stażu

 • Nabycie praktycznych umiejętności.
 • Weryfikowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  wyniesionej ze studiów.
 • Gromadzenie doświadczeń w organizowaniu samodzielnej pracy.
 • Praktyczne zapoznanie się z procesami zachodzącymi w codziennym funkcjonowaniu Firmy.
 • Zapoznanie się z całokształtem pracy danej jednostki organizacyjnej.

Rozwijane kompetencje w trakcie realizacji stażu

 • Poznanie specyfiki pracy w środowisku zawodowym.
 • Zapoznanie z procesami i dokumentacją.
 • Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem przepisów  wewnętrznych regulacji w codziennej pracy.
 • Budowanie odpowiedzialności za realizowanie powierzanych zadań.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy.
 • Umiejętności adaptacji i wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z efektywną organizacją pracy.
 • Umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, inicjatywa i samodzielność.

Dodatkowe informacje

 • Stażysta będzie uczestniczył w rzeczywistych projektach pracodawcy
 • Stażysta będzie otrzymywał samodzielne zadania do realizacji przy wsparciu opiekuna stażu

Opis zadań

 • Zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy (1. m-c).
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy oraz wykorzystywanymi narzędziami (1. m-c).
 • Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka korporacyjnego oraz pomoc w opracowywaniu, wdrożeniu i aktualizacji planów postępowania z ryzykiem korporacyjnym (1.-3. m-c).
Position Type
Internship
Discipline
Business/Management
Languages
Polish - polski
Contract type
Full-time
Location
Poznań
ENEA
Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Grupa zatrudnia blisko 17,5 tysiąca pracowników, z pasją realizujących swoje zadania. Tworzą ją ludzie odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę, która dla energetyków jest misją. W codziennych obowiązkach pracownicy Grupy Enea kierują się zasadami etycznymi opierającymi się na czterech wartościach: uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji i bezpieczeństwie. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków, złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na https://www.enea.pl/kariera.
Founded in
1993
Employees
17500
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship