Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 26 January, 2023
Coopernicus
Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego
Celem staży jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia specyfiki pracy posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposobu funkcjonowania instytucji unijnych.

 

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje płatnych staży:
w sekretariacie siedziby głównej (staże Schumana) oraz u posłów do Parlamentu Europejskiego.

Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego mogą być realizowane w wielu różnych obszarach tematycznych. Poseł, który przyzna staż, wyznaczy konkretne zadania do wykonania. W zależności od oferty staż może odbywać się w siedzibie Parlamentu w Brukseli, w Strasburgu lub w państwie członkowskim, z którego wybrano europarlamentarzystę.

Kto może aplikować?
Staże przeznaczone są dla osób, które:

  • mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących (a także państw trzecich, o ile spełnione są wymogi wizowe);
  • skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki (są możliwe odstępstwa pod warunkiem złożenia wniosku z uzasadnieniem);
  • posiadają dyplom ukończenia co najmniej szkoły średniej lub ukończyły inne szkoły/kursy uprawniające do rozpoczęcia studiów;
  • bardzo dobrze znają przynajmniej jeden oficjalny języki UE.

Podczas stażu praktykanci nie mogą być zatrudnieni na jakąkolwiek inną umowę o pracę ani realizować innej formy zatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o staż jest też brak wcześniejszego świadczenia pracy lub stażu w roli asystenta posła PE, zarówno lokalnego, jak i akredytowanego.

Czas trwania i terminy rekrutacji:
Czas trwania stażu wynosi od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy. O terminach rekrutacji i długości trwania stażu decyduje konkretny poseł, który przyznaje staż.
Stypendium:
Stażyści otrzymują miesięcznie wynagrodzenie w wysokości od 816 do 1399 € za pracę świadczoną w pełnym wymiarze godzin.

Formalności aplikacyjne:
Aby zaaplikować, należy skontaktować się bezpośrednio z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Position Type
Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska, Belgia
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship