We've just published the 12th episode of our podcast!
Link
Added 25 November, 2022
Polski Fundusz Rozwoju
Stażysta/Stażystka w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • brać udział w przygotowywaniu planów finansowych, prognoz (w tym wieloletnich) dla Spółki w GK PFR,
 • uczestniczyć w procesach zamknięcia miesiąca,
 • brać udział w sporządzaniu biznesplanów, modeli finansowych, wycen, analiz i bieżących raportów dla zarządu oraz instytucji finansowych,
 • tworzyć i rozwijać narzędzia kontroli finansowej oraz raportowania finansowego i zarządczego (m.in. w BI),
 • kontrolować poprawność dekretacji faktur i dokumentów księgowych dla celów kontrolingowych,
 • wspierał dział kontrolingu finansowego w codziennych procesach.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • studiujesz na IV lub V roku bądź jesteś absolwentem/ką kierunku Finanse lub pokrewnym (warunek konieczny),
 • jesteś dyspozycyjny/a do odbywania stażu w wymiarze od 24 do 40 godzin tygodniowo (możliwość odbywania stażu 3-5 dni w tygodniu – do ustalenia)
 • świetnie odnajdujesz się w pracy z MS Excel (warunek konieczny),
 • znasz podstawy rachunkowości finansowej oraz zarządczej,
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • jesteś staranny i dokładny, otwarty na pracę w zespole,
 • wykazujesz się dużą samodzielnością w działaniu,
 • wyróżniasz się wysokim zaangażowaniem i chęcią do nauki,
 • jesteś dostępny od stycznia 2023 r.

Mile widziane:

 • znajomość PowerBI i SQL.
Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Warszawa
Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.
Founded in
2016
Employees
260
Similar jobs
Added 26 January, 2023
Coopernicus
Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego
Polska, Belgia
Internship
Added 26 January, 2023
Polski Fundusz Rozwoju
3-miesięczne płatne staże w PARP
Warszawa
Internship
Added 26 January, 2023
Coopernicus
Program stażowy UNICEF
Warszawa
Internship