We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 25 November, 2022
Polski Fundusz Rozwoju
Stażysta/Stażystka w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:

 • brać udział w przygotowywaniu planów finansowych, prognoz (w tym wieloletnich) dla Spółki w GK PFR,
 • uczestniczyć w procesach zamknięcia miesiąca,
 • brać udział w sporządzaniu biznesplanów, modeli finansowych, wycen, analiz i bieżących raportów dla zarządu oraz instytucji finansowych,
 • tworzyć i rozwijać narzędzia kontroli finansowej oraz raportowania finansowego i zarządczego (m.in. w BI),
 • kontrolować poprawność dekretacji faktur i dokumentów księgowych dla celów kontrolingowych,
 • wspierał dział kontrolingu finansowego w codziennych procesach.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • studiujesz na IV lub V roku bądź jesteś absolwentem/ką kierunku Finanse lub pokrewnym (warunek konieczny),
 • jesteś dyspozycyjny/a do odbywania stażu w wymiarze od 24 do 40 godzin tygodniowo (możliwość odbywania stażu 3-5 dni w tygodniu – do ustalenia)
 • świetnie odnajdujesz się w pracy z MS Excel (warunek konieczny),
 • znasz podstawy rachunkowości finansowej oraz zarządczej,
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • jesteś staranny i dokładny, otwarty na pracę w zespole,
 • wykazujesz się dużą samodzielnością w działaniu,
 • wyróżniasz się wysokim zaangażowaniem i chęcią do nauki,
 • jesteś dostępny od stycznia 2023 r.

Mile widziane:

 • znajomość PowerBI i SQL.
Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Warszawa
Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.
Founded in
2016
Employees
260
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship