Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 29 August, 2023
Coopernicus
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji- Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC)

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:
– Są obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub jednego z państw kandydujących do UE
– Posiadają dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok kursu/studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
– Zaaplikowały lub zamierzają zaaplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą. W przypadku studiów trwających dłużej niż rok o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci ostatniego roku;
– Uiściły opłatę wpisową za ostatni rok studiów (także opłatę rejestracyjną lub administracyjną);
– Studiują tłumaczenie w jednym z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, maltański, portugalski, słoweński, szwedzki, estoński, węgierski, łotewski, litewski, polski, rumuński, słowacki lub hiszpańsk. Kwota stypendium będzie stanowić ekwiwalent opłaty rejestracyjnej (czesne i / lub opłaty administracyjne) na rok akademicki 2023-2024, z pułapem do 3000 EUR.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
European Union
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead