Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 June, 2023
Coopernicus
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej

O stypendium mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla jednej osoby.

 

Stypendium przyznaje się w kwocie pokrywającej:

  • koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział;
  • koszty zakwaterowania;
  • koszty dojazdu;
  • kwotę ekwiwalentu żywieniowego.

 

Informacje pochodzą ze strony:  https://stypendia.nil.org.pl/

 

Więcej informacji znajdziecie w linku

 

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
International
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship