Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 August, 2023
720 EUR miesięcznie
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:
– Są obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub jednego z państw kandydujących do UE
– Posiadają dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok kursu/studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
– Zaaplikowały lub zamierzają zaaplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą. W przypadku studiów trwających dłużej niż rok o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci ostatniego roku;
– Uiściły opłatę wpisową za ostatni rok studiów (także opłatę rejestracyjną lub administracyjną);
– Studiują tłumaczenie w jednym z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, maltański, portugalski, słoweński, szwedzki, estoński, węgierski, łotewski, litewski, polski, rumuński, słowacki lub hiszpański.                                                  

Kwota stypendium będzie stanowić ekwiwalent opłaty rejestracyjnej (czesne i / lub opłaty administracyjne) na rok akademicki 2023-2024, z pułapem do 3000 EUR.

Position Type
Senior, Mid, Junior
Languages
Bulgarian - български, Croatian - hrvatski, Czech - čeština, Danish - dansk, Dutch - Nederlands, Estonian - eesti, Finnish - suomi, French - français, German - Deutsch, Greek - Ελληνικά, Hungarian - magyar, Irish - Gaeilge, Italian - italiano, Latvian - latviešu, Lithuanian - lietuvių, Maltese - Malti, Polish - polski, Portuguese - português, Romanian - română, Slovak - slovenčina, Slovenian - slovenščina, Spanish - español, Swedish - svenska
Contract type
Full-time
Location
Unia Europejska
Similar jobs
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Digital
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Financial Services Consulting
Warszawa
Internship
Added 29 March, 2024
PwC
Praktyki w zespole Cloud & Digital
Warszawa
Internship