We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 14 August, 2023
720 EUR miesięcznie
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:
– Są obywatelami jednego z państw członkowskich UE lub jednego z państw kandydujących do UE
– Posiadają dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok kursu/studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
– Zaaplikowały lub zamierzają zaaplikować na studia magisterskie lub podyplomowe z tłumaczenia ustnego na rok 2023-2024, oferowane przez rozpoznawalną uczelnię wyższą. W przypadku studiów trwających dłużej niż rok o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci ostatniego roku;
– Uiściły opłatę wpisową za ostatni rok studiów (także opłatę rejestracyjną lub administracyjną);
– Studiują tłumaczenie w jednym z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, maltański, portugalski, słoweński, szwedzki, estoński, węgierski, łotewski, litewski, polski, rumuński, słowacki lub hiszpański.                                                  

Kwota stypendium będzie stanowić ekwiwalent opłaty rejestracyjnej (czesne i / lub opłaty administracyjne) na rok akademicki 2023-2024, z pułapem do 3000 EUR.

Position Type
Senior, Mid, Junior
Languages
Bulgarian - български, Croatian - hrvatski, Czech - čeština, Danish - dansk, Dutch - Nederlands, Estonian - eesti, Finnish - suomi, French - français, German - Deutsch, Greek - Ελληνικά, Hungarian - magyar, Irish - Gaeilge, Italian - italiano, Latvian - latviešu, Lithuanian - lietuvių, Maltese - Malti, Polish - polski, Portuguese - português, Romanian - română, Slovak - slovenčina, Slovenian - slovenščina, Spanish - español, Swedish - svenska
Contract type
Full-time
Location
Unia Europejska
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship