Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 11 December, 2023
Coopernicus
Stypendium dla młodych naukowców- MEiN

Warunkiem złożenia wniosku o stypendium jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o stypendium statusu młodego naukowca (doktorant, nauczyciel akademicki, pracownik podmiotu posiadający stopień doktora) w dniu składania wniosku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5390 zł. Stypendium wypłaca podmiot zatrudniający lub kształcący po zawarciu umowy z młodym naukowcem. Stypendium jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy. Wymagania, które musi spełniać kandydat są podane w linku tak samo jak link do formularza

 

Informację pochodzą ze strony: https://osf.opi.org.pl/

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship