We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 29 August, 2023
Coopernicus
Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego- Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego

Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej. Aplikować może osoba, która:

-posiada studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne);
-jest poniżej 35 roku życia;
-posługuje się profesjonalnie językiem angielskim;
-jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie;
-złoży innowacyjną Propozycję Badawczą, zgodnej z motywem przewodnim w danym roku. Program zapewnia grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów. Wymagane jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego organizatora.

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
European Union
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship