Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Stypendium im. Julii Zdanowskiej- Uniwersytet Jagielloński

Stypendium im. Julii Zdanowskiej przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów zagranicznych szkół średnich znajdujących się na terytorium jednego z krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), krajów Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina), Zakaukazia (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) lub Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan), którzy podejmą studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obejmuje ono stypendium w wysokości 1680 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich, wypłacane przez 10 miesięcy w roku.
Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

  • Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku uzgodnionym z Komisją. Komisja zaproponuje kandydatowi do wyboru dostępne na Wydziale kierunki studiów, uwzględniając jego preferencje.
  • Zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.
  • Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).
  • Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
  • Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.

Informację pochodzą ze strony: https://matinf.uj.edu.pl/pl_PL/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/stypendium-julii-zdanowskiej/informacja-ogolna

Position Type
Lead
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Kraków
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship