We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 14 August, 2023
Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego

Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej.
Aplikować możę osoba, która:

  • posiada studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne);
  • jest poniżej 35 roku życia;
  • posługuje się profesjonalnie językiem angielskim;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie;
  • złoży innowacyjną Propozycję Badawczą, zgodnej z motywem przewodnim w danym roku.

Program zapewnia grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów. Wymagane jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego organizatora.

Position Type
Lead, Senior, Mid, Junior, Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Full-time, Part-time, B2B, Freelance
Location
Europa
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship