Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 August, 2023
Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego

Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej.
Aplikować możę osoba, która:

  • posiada studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne);
  • jest poniżej 35 roku życia;
  • posługuje się profesjonalnie językiem angielskim;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie;
  • złoży innowacyjną Propozycję Badawczą, zgodnej z motywem przewodnim w danym roku.

Program zapewnia grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów. Wymagane jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego organizatora.

Position Type
Lead, Senior, Mid, Junior, Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Full-time, Part-time, B2B, Freelance
Location
Europa
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship