We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 14 August, 2023
Stypendium Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego

Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej.
Aplikować możę osoba, która:

  • posiada studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne);
  • jest poniżej 35 roku życia;
  • posługuje się profesjonalnie językiem angielskim;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie;
  • złoży innowacyjną Propozycję Badawczą, zgodnej z motywem przewodnim w danym roku.

Program zapewnia grant w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów. Wymagane jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego organizatora.

Position Type
Lead, Senior, Mid, Junior, Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Full-time, Part-time, B2B, Freelance
Location
Europa
Similar jobs
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Victims Participation and Reparation Section, ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Internship – Gender Equality Focal Point- ICC
Haga
Internship
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Administrative Assistant/Snr. Administrative Assistant (ICDOM)- IMF
USA
Internship