Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 28 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The UNESCO Internship Programme

Who can apply?

Age: You must be at least 20 years old to apply.

Academic qualifications: 

At the time of your application to the internship programme:

  • You are currently enrolled in a graduate programme (Master’s degree, PhD, or equivalent, second university degree or higher).
  • You have recently graduated with a Master’s degree or PhD (or second degree as defined above), 12 months prior to the start of the internship.

Please note that candidates who have completed their full-time university studies but are not enrolled in a graduate programme are not eligible to apply.

Applicants in secretarial/assistant or technical/professional assignments must be enrolled in a secretarial school or in a specialized technical/professional institution, and must have reached the last year of their studies, or have recently graduated (within the last 12 months) from their school or institution.

 

Informację pochodzą ze strony: https://en.unesco.org/careers/internships

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Paris
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead