Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 27 September, 2023
Coopernicus
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs o miejsca dla uczniów w szkołach UWC na lata szkolne 2024-2026

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową – do wzięcia udziału w naszym konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2024-2026. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2006 r., a 31 lipca 2008 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Szukamy osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko naturalne. Szukamy osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

  • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
  • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
  • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
  • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
  • Motywacja do nauki w szkole UWC

Informację pochodzą ze strony: https://www.pl.uwc.org/z-aplikacj/ogoszenie-o-konkursie

Position Type
Internship
Languages
English, Polish - polski
Contract type
Freelance
Location
International
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead