Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 15 May, 2024
Coopernicus
Wioska Olimpijska 2024 – wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad
Wioska Olimpijska to organizowany i prowadzony przez Członków(-inie) Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczone dla wyróżniających się uczniów i uczennic szkół średnich. Jest to jedyny w Polsce obóz letni adresowany do laureatów(-ek) i finalistów(-ek) licealnych olimpiad przedmiotowych. Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 1999 roku. Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku. Od 2018 roku organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 – czyli roku powstania projektu – do 2023 r. odbyło się 8 Wiosek Olimpijskich, których beneficjentami(-kami) było 190 Olimpijczyków(-ek) biorących udział w ponad 70 warsztatach. Zajęcia podczas obozu są prowadzone przez badaczy(-ki) afiliowanych(-e) na całym świecie, w tym na UJ, UW, AGH, PAN, WUM, czy w zagranicznych ośrodków takich, jak Princeton University, University of Cambridge, Harvard University, St Andrew’s University, Universitat Wien, Karolinska Institutet, Sorbonne-Université, czy Boccioni University w Mediolanie. Informację pochodzą ze strony: https://www.ci.edu.pl/wioska-olimpijska/
Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 15 May, 2024
Coopernicus
Stypendium WomenIn
International
Internship
Added 15 May, 2024
Coopernicus
Zakodowani- konkurs dla przyszłych informatyków. SWPS Uniwersytet
Polska
Internship
Added 15 May, 2024
Coopernicus
24. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
Polska
Internship