We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 17 April, 2023
Coopernicus
Workcampy ekumeniczne w Niemczech (EYS)- Ecumenical Youth Services

Workcamy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz trzeba być w wieku pomiędzy 18 na 26 rokiem życia. Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 25 euro (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na workcamap). Obywatele państw UE powinni posiadać ważną kartę EKUZ. Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewnione przez organizatora.

Młodzi uchodźcy z Ukrainy mogą uczestniczyć w programie bez konieczności ponoszenia kosztów

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Part-time
Location
Niemcy
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship